Vrijeme pripravnosti

Ime i prezime

liječnika specijalista epidemiologije

Broj mobitela

29.10.-04.11.2018. Marija Starčević, dr. med. +385 98 293 576

05.11.-14.11.2018.

Svjetlana Ančić-Birač, dr. med.

+385 98 293 578

15.11.-23.11.2018.

Sonja Pajtlar, dr. med.

+385 98 981 3273

24.11.-02.12.2018.

Marija Starčević, dr. med.

+385 98 293 576

 

Izrada: BIT centar d.o.o.