SISAK

 

16.11.

17.11.

18.11.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

Pelud korova dolazi u niskim koncentracijama.


 


KUTINA

 
16.11.
 
 17.11. 18.11.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

Pelud korova dolazi u niskim koncentracijama.

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.