SISAK

 

15.01.

16.01.

17.01.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U Sisku prevladava pelud lijeske koja dolazi u umjerenim koncentracijama.
Osobama alergičnim na pelud lijeske savjetujemo oprez!

 

 


KUTINA

 
15.01.
 
 16.01. 17.01.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

Uređaj na servisu!

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.