SISAK

 

22.03.

23.03.

24.03.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U Sisku prevladava pelud johe, jasena i čempresa.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.

 

 


KUTINA

 
22.03.
 
 23.03. 24.03.

DRVEĆE                  

umjerena umjerena umjerena
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U Kutini prevladava pelud johe i topole.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.

 


 

POPOVAČA

 

22.03.

23.03.

24.03.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE   nema nema
KOROVI     nema

U Popovači prevladava pelud johe i čempresa.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.