SISAK

 

25.05.

26.05.

27.05.
DRVEĆE                  niska niska niska
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Sisku prevladava pelud trava.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama!
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 

 


KUTINA

 
25.05.
 
 26.05. 27.05.

DRVEĆE                  

niska niska niska
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Kutini prevladava pelud trava.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama!
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 


 

POPOVAČA

 

25.05.

26.05.

27.05.
DRVEĆE                  niska niska niska
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Popovači prevladava pelud trava.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.